Jahody se sklízejí formou samosběru do vlastních nádob, které Vám před začátkem sběru zvážíme.

Objednávky na natrhané jahody nepřijímáme. Stejně tak se nelze objednat na jednotlivé samosběry, zákazníci jsou vždy vpouštěni na pole v pořadí, ve kterém přijeli. Na každém řádku je k dispozici dřevěný kolík, kterým zákazník označí místo ukončení sběru a vpustí na řádek dalšího v pořadí. K parkování je určena přilehlá louka. Žádáme Vás, abyste do řádků nevodili děti mladší 12 let.


Vážení zákazníci, vzhledem k velmi nízké produkci jahod jsme se po důkladném zvážení rozhodli až do případného odvolání samosběry v letošním roce neuskutečňovat. Na základě neočekávaného úhynu sazenic již v loňském roce a nynějšímu suchu, kdy se nelze spolehnout ani na produkci letos dodatečně vysázených nových porostů, je předpoklad, že bude letošní velmi nízká úroda sklizena vlastními silami. V případě, že by naše odhady nebyly správné a k samosběrům, popřípadě určitému množství natrhaných jahod bychom se nakonec uchýlili, bude tato informace zveřejněna zde na webových stránkách. Zároveň bychom chtěli upozornit na několik faktů. V první řadě prosíme o respektování skutečnosti, že naše každoroční inzerce v květnovém vydání časopisu Partner bývá schválena již v polovině měsíce dubna, kdy nelze přesně odhadnout kvalitu a kvantitu sklizně. Dále Vás žádáme, abyste jako informační zdroj využívali pouze tyto webové stránky, náš telefon, popřípadě oficiální facebookové stránky a zabránilo se tak šíření dezinformací z jiných webů. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v příštím roce, kdy očekáváme bohatější úrodu díky nově vysázeným porostům.
Sbìr jahod